Ulcerózní kolitida je poměrně vzácné autoimunitní onemocnění (onemocnění způsobené reakcí vlastního imunitního systému), které společně s Crohnovou chorobou patří do skupiny nespecifických střevních zánětů. Jedná se o vředový zánět tlustého střeva, který může mít několik forem postižení.

Příznaky a výskyt onemocnění

Příznaky ulcerózní kolitidy lze rozdělit do dvou skupin, první skupinu představují příznaky spojené se zažíváním, druhou pak příznaky mimo trávicí soustavu. Typickými příznaky jsou průjmy, křeče v břiše, bolesti břicha, časté nucení na stolici, pocit neúplného vyprázdnění, příměs krve nebo také hlenu ve stolici. Pacienty dále může provázet zvýšená teplota. Protože vlivem onemocnění dochází ke snížení schopnosti organismu získávat z potravy potřebné živiny (maloabsorbční syndrom), ztrácejí pacienti na váze, trpí únavou, ale i dalšími onemocněními, jako je například zánět kloubů. Onemocnění postihuje nejčastěji mladé lidi ve věku od 25 do 40 let, může však postihnout všechny věkové skupiny. Statisticky se častěji objevuje u žen než u mužů.

Formy ulcerózní kolitidy

Jak bylo uvedeno výše, ulcerózní kolitida může postihovat různé části tlustého střeva. Nejzávažnější formou onemocnění je ta, která postihuje celý tračník. Pro tuto formu se používá medicínský termín pankolitida. V případě, že ulcerózní kolitida zasahuje tračník od konečníku až po slezinné ohbí, jedná se o subtotální formu. Naproti tomu levostranná forma zasahuje tračník od konečníku až po jaterní ohbí.  Pro proktosigmoitidu je charakteristické postižení konečníku a esovitého tračníku. Nejméně rozsáhlým postižením je proktitida, která postihuje pouze oblast konečníku.

Průběh a léčba

Pro ulcerózní kolitidu je typické střídání dvou fází, fází akutního vzplanutí nemoci (relapsů) a klidových (remisních) období, která jsou takřka bezpříznaková. U některých pacientů může docházet k postupnému oslabování relapsů, u jiných naopak k jejich prohlubování. Příliš hluboké relapsy vyžadují hospitalizaci. Ulcerózní kolitida je chronické a celoživotní onemocnění, které nedokáže současná medicína vyléčit, pouze zmírňovat jeho průběh. Největší problém představuje skutečnost, že není známá přesná příčina onemocnění. Léčba ulcerózní kolitidy je založena na medikaci (pacientům se podávají imunosupresiva, antibiotika, kortikoidy a léky k potlačení průjmů) a na dodržování dietních opatření – bezezbytkové diety. Pacienti se musí vyvarovat potravin, které dráždí jejich zažívací trakt, zejména potravin s obsahem vlákniny (luštěnin, ovoce s obsahem zrníček a slupek – vhodné jsou banány a oloupaná jablka, syrové zeleniny – vhodná je tepelně upravená zelenina, celozrnného pečiva, müsli produktů, atd.) Kromě toho je důležité dbát na to, aby pacienti netrpěli nedostatkem důležitých živin, zejména železa a vápníku.

Komplikace

Kromě hlubokých relapsů mohou nastat i závažnější komplikace, jako je toxický megacolon, kdy se v tlustém střevě začne hromadit trávenina, což způsobí jeho roztahování. Toxické mikrobi obsažené v trávenině se mohou dostat do krevního oběhu, a způsobit sepsi organismu.

Chirurgická a biologická léčba

V případech, kdy je konzervativní léčba neúčinná, bývá nutné přistoupit k jiným formám léčby. Chirurgická léčba spočívá v odstranění části tlustého střeva. Další možnost představuje biologická léčba, která se někdy využívá také v případech, kdy pacient klasické medikamenty špatně snáší. Biologická léčba je založena na podávání přírodních preparátů, v České republice je povoleným preparátem infliximab.

Prevence

Vzhledem k tomu, že není známá přesná příčina onemocnění, nelze jeho výskytu účinně předejít. Mezi obecné zásady prevence pak patří dodržování zdravé životosprávy.

Foto: Freeimages.com


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *