Stomie je medicínský termín používaný pro umělé vyústění dutého orgánu, nejčastěji tlustého střeva, ven z těla, což má za následek neovladatelné vyprazdňování, které je spojené s nutností používání stomických pomůcek. Stomie může mít buď dočasný, nebo trvalý charakter. Trvalá stomie přináší závažný zásah do života pacienta, a to jak po stránce fyzické, tak i psychické.

Stomie a její typy

Stomie může mít několik typů, dělení se odvíjí buď od doby umístění stomie, a to na dočasnou a trvalou (dočasná stomie se provádí například po dobu, která je nutná ke zhojení postiženého místa po operaci, zatímco trvalá stomie je nutná například v případě odstranění konečníku), nebo od jejího účelu – na derivační (sběr střevního odpadu do stomického sáčku) a výživovou (kdy je nutno zajistit přísun potravy přímo do zažívacího ústrojí). Z hlediska druhu orgánu, kterého se zákrok týká, je se pak rozlišuje několik dalších typů. Urostomie se zakládá v případě odstranění močového měchýře. Ileostomie se používá v případě nutnosti provedení vývodu tenkého střeva, kolostomie v případě tlustého střeva.  (Kromě toho pak existují ještě další druhy stomií, jako je například gastrostomie – vyústění žaludku skrze břišní stěnu nebo tracheostomie – uměle vytvořený otvor v průdušnici, který zprůchodňuje dýchací cesty.)

Kolostomie

Kolostomie má podobu kruhovitého otvoru o průměru kolem 3 cm, který se nejčastěji umísťuje do levé části podbřišku. Z uměle vytvořeného otvoru pak samovolně odcházejí střevní plyny a stolice, která je zachycována do uzavřených a nepropustných kolostomických sáčků. Sáčky je třeba několikrát denně vyprazdňovat. Vzhledem k tomu, že místo vývodu není citlivé na bolest, a zároveň je velmi náchylné k poranění, je třeba dbát při kontaktu s ním zvýšené opatrnosti.

Příčiny k provedení kolostomie

Častými příčinami, které si vyžádají provedení kolostomie, jsou zánětlivá (například Crohnova choroba) nebo nádorovitá onemocnění střev (například rakovina konečníku), pooperační stavy po odstranění zhoubných či nezhoubných nádorů, anebo selhání funkce svěrače, v důsledku čehož dochází ke ztrátě kontroly nad vyprazdňováním. Mezi další možné důvody k provedení kolostomie patří perforace střeva, zanícené střevní výchlipky nebo střevní neprůchodnost (ileus).

Rakovina konečníku

Velmi závažným střevním onemocněním, které si často vyžádá provedení kolostomie, je rakovina konečníku. Nádorovité onemocnění, jehož jediná účinná léčba spočívá v odstranění konečníku, který je nahrazen uměle vytvořeným otvorem neboli vývodem – kolostomií. Rakovina konečníku se často rozvine z nepatrných polypů v tlustém střevě, ve kterých se začnou množit rakovinotvorné buňky. Z hlediska prevence je proto důležité podezřelé výrůstky včas odstranit.

Život se stomií

Stomie představuje pro pacienty (stomiky) velmi závažný zásah do jejich dosavadního života, a to zejména po psychické stránce. Ztráta kontroly nad vyprazdňováním a nutnost používání stomických pomůcek je pacienty vnímána jako společensky nepřijatelná, dehonestující a nedůstojná. Bohužel v některých případech se jí nelze vyhnout. Aby pacienti svůj zdravotní stav lépe přijali, je součástí jejich léčby také psychologická podpora. Ne všude tomu tak bohužel je. Používání stomických pomůcek je diskrétní, lze je dobře skrýt pod oblečení. Protože odchod odpadních látek z těla nelze kontrolovat, jsou stomici nuceni k jejich časté výměně, aby je nedoprovázel nepříjemný zápach.

Komplikace stomie

Stomie může být doprovázena také zdravotními komplikacemi. Zejména několik dní po její zavedení mohou pacienty obtěžovat časté nevolnosti a zvracení. Může rovněž dojít k pooperačnímu krvácení, tyto komplikace však zpravidla brzy odezní. Trvalejšího charakteru mohou být problémy se zatékáním obsahu pod pokožku, což způsobuje kožní obtíže. Někdy dokonce může dojít k nekróze okolní tkáně. Velmi častou komplikací stomie je parastomální kýla, což je vyklenutí způsobené oslabením břišní stěny, které komplikuje použití stomických sáčků. Proti parastomální kýle se preventivně používají speciální břišní pásy.

Foto: Freeimages.com

 


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *